Umowy na dotacje „Sołectwo na plus”

13 lipca br. Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak podpisał umowy w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Dotację otrzymały sołectwa:

Orpelów – na zadanie pn. „Utworzenie miejsca integracji społecznej w sołectwie Orpelów”. W ramach projektu zakupiony zostanie namiot ogrodowy oraz zestawy ogrodowe tj. stoły i ławki. Zorganizowany zostanie również piknik sołecki.

Mogilno Małe – na zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej celem integracji społeczności lokalnej”. W ramach projektu zakupione zostaną stoły oraz przeprowadzone zostaną warsztaty pt. „Mydełkowy zawrót głowy”.

Róża – na zadanie pn. „Plac zabaw – miejsce integracji w sołectwie”.

Chechło – na zadanie pn. „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej”.

Wszystkie ww. sołectwa otrzymały po 10 000,00 zł.


Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń

W lipcu br. zakończyły się prace związane z budową dwóch nowych odcinków oświetlenia ulicznego oraz przebudowy istniejącej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ze względu na kolizję z chodnikiem dla ruchu pieszego. Nowe linie oświetlenia ulicznego zostały wybudowane w miejscowości Wymysłów Piaski oraz w miejscowości Mogilno Duże, zaś przebudowa istniejącej napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Orpelów.

W ramach budowy inwestycji wykonano łącznie ok. 771,0 m linii oświetlenia ulicznego w tym:
– ok. 560,0 m w miejscowości Wymysłów Piaski (wybudowano 15 słupów oświetlenia ulicznego);
– ok. 211,0 m w miejscowości Mogilno Duże (wybudowano 5 słupów oświetlenia ulicznego).

Natomiast w miejscowości Orpelów przebudowano 10 słupów oświetlenia ulicznego ze względu na kolizję z chodnikiem poza chodnik przeznaczony dla ruchu pieszego.

Łączny koszt wykonanych robót wynosi 135 444,13 zł w tym:

– w miejscowości Wymysłów Piaski 88 785,18 zł (w tym fundusz sołecki 15 837,03 zł);
– w miejscowości Orpelów 16 299,44 zł.

Jednocześnie informujemy, że uruchomienie oświetlenia nastąpi po otrzymaniu przez Gminę Dobroń dokumentów zwrotnych od PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny w Sieradzu.