Questing


plakat_a4a  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „QUIZ”

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” rozpoczyna realizację projektu współpracy pt. „Questing umożliwi  innowacyjne zwiedzanie”, akronim „QUIZ”. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gmin „PRYM” oraz STOWARZYSZENIEM LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA „BUD-UJ RAZEM”.

Questy to wierszowane wycieczki z zagadkami, podczas których poznajemy tajemnicze miejsca bez przewodnika. Ta forma turystyki łączy wiele cech harcerskich podchodów i gier terenowych, a poprzez zabawę rozwija poczucie tożsamości z regionem, ukazuje miejsca wyróżniające się przyrodą, czy dziedzictwem kulturowym.

Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy do współpracy.

Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 18 kwietnia 2013 roku o godz. 16:00 w sali posiedzeń Domu Kultury w Dłutowie (Dłutów, ul. Polna 3). Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli administracji samorządowej, ośrodków kultury, szkół, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz wszystkich pasjonatów turystyki. Poprowadzą je trenerzy questingu, z którymi będziemy współpracowali w ramach realizacji projektu. Koszty dojazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Zgłoszenia należy przesyłać mailowo (a.ciebiada@dolinagrabi.pl) lub faksem na numer 43 676 21 30 do 15 kwietnia 2013 roku godz. 15:00. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby do kontaktów:

Agnieszka Ciebiada – Koordynator Projektów LGD „Dolina rzeki Grabi”

e-mail: a.ciebiada@dolinagrabi.pl

Tel. 43 676 21 30 lub 662 260 229

 

Justyna Tarka – Asystent Projektu LGD „Dolina rzeki Grabi”

e-mail: j.tarka@dolinagrabi.pl

Tel. 43 676 21 30 lub 662 260 229

 

Szczegółowe informacje: www.dolinagrabi.pl

Więcej informacji na temat questingu w Polsce na www.questing.pl oraz www.bestquest.pl

Wyświetleń 1 855