Wybory do Izb Rolniczych Województwa Łódzkiego


 

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego informuję, że uchwałą nr 9/2014 Krajowej Rady Izby Rolniczej z dnia 25 listopada 2014r. zostały zarządzone wybory  do izb rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybory zostały wyznaczone na dzień 31 maja 2015r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00.

Prawo kandydowania i uczestnictwa w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przysługuje osobom fizycznym i prawnym będącym podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających, w tych spółdzielniach wkład gruntowy.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu zostanie udostępniony do wglądu w dniach od 18 maja 2015r. do 22 maja 2015r. w pokoju nr 11 Urzędu Gminy w Dobroniu. Każdy uprawniony do udziału w wyborach może sprawdzić, czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uprawnionych do wzięcia udziału w wyborach    do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które odbędą się 31 maja  2015 roku, w godzinach od 8.00 do 18.00 w Urzędzie Gminy w Dobroniu.

 

Przewodnicząca Komisji Okręgowej

                                                                                                                                                                                                                                                                         /-/ Angiel Monika

KANDYDACI

Wyświetleń 1 040