Pierwszy sukces „ŁOM-u”


Łódź-KreujeUrząd Miasta Łódź w partnerstwie między innymi z Gminą Dobroń uzyskał 2 700 000 zł dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej) na realizację Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego(ŁOM).

Według założeń ŁOM obejmuje 5 powiatów, łącznie z miastem Łódź. Tak ogromny teren posiada ogromny potencjał, a zadaniem uczestników projektu jest go wydobyć i jak najlepiej wykorzystać. Samorządy z terenu województwa łódzkiego porozumiewają się w celu stworzenia odpowiedniej strategii. Ma to służyć aktywizacji gospodarczej, ożywieniu lokalnych rynków, obniżeniu bezrobocia, wsparciu przedsiębiorczości oraz integracji gmin, by mogły wykonywać wspólnie te zadania, które trudno jest zrealizować w pojedynkę. Przykładem działalności ŁOM-u jest na przykład inicjatywa stworzenia linii dla Łódzkiego Tramwaju Regionalnego.

Wyświetleń 1 318