Referendum – informacja dla mieszkańców


W związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Wójt Gminy Dobroń informuje, że obwód wyborczy Nr 2 mieszczący się w Strażnicy OSP w Dobroniu, został przeniesiony do Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jana Długosza, ul. W. Witosa 1a, Dobroń.

Aktualne obwody głosowania

Wyświetleń 1 004