SPALANIE ODPADÓW W PIECACH DOMOWYCH


spalanie butelek

W związku z wieloma niepokojącymi sygnałami o paleniu śmieci w piecach przydomowych, Urząd Gminy przypomina mieszkańcom o bezwzględnym zakazie wykorzystywania odpadów do celów grzewczych. Spalanie śmieci stanowi ogromne zagrożenie dla nas wszystkich, jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Spalaniu najczęściej poddawane są odpady typu: mieszane materiały z opakowań, tworzywa sztuczne, plastik, folia, butelki plastikowe po napojach, a nawet opony. Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa się w temperaturach niskich, powodując emisję zanieczyszczeń szkodliwie wpływających na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

W trakcie spalania wydzielają się dziesiątki substancji trujących, m.in.:

– pył (suchy) – odkładając się w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka i zwierząt zanieczyszczenia roślin metalami ciężkimi,

– tlenek węgla (CO) – jest trujący dla ludzi i zwierząt. Wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie, oddziałuje na centralny układ nerwowy,

– tlenki azotu jako NOx – są przyczyną podrażnienia i uszkodzenia płuc, a odkładając się w glebie, w postaci azotanów szkodliwie podwyższa ich zawartość w roślinach,

– dwutlenek siarki (SO2) – u ludzi i zwierząt powoduje trudności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu, czego efektem jest zamieranie blaszek liściowych, jest przyczyną powstawania siarczanów i kwasu siarkowego, co powoduje suche i mokre opady kwaśnych deszczów,

– chlorowodór – tworzy z parą kwas solny,

– cyjanowodór – tworzy z wodą kwas pruski.

Zwiększona szkodliwość niniejszych substancji wynika dodatkowo z faktu iż są one emitowane z kominów naszych domów, w związku z czym nie mogą być wyniesione na dużą odległość i rozproszone przez wiatr. Szczególnie niebezpieczne są tzw. dioksyny i furany – należące do najbardziej trujących i rakotwórczych substancji na świecie. Uszkadzają one wątrobę, płuca, nerki i zwiększają ryzyko powstawania nowotworów. Są podstępne. Ich działanie nie jest natychmiastowe, mogą przez wiele lat kumulować się w naszej tkance tłuszczowej. Najbardziej narażone na chorobotwórcze działanie furanów, dioksyn i metali ciężkich są dzieci, kobiety w ciąży i osoby o obniżonej odporności. Substancje te zanieczyszczają środowisko i są przyczyną występowania alergii, chorób krążenia, obniżają naszą odporność, mogą również generować choroby nowotworowe, które coraz częściej występują u dzieci. Należy mieć świadomość, iż trucizny osiadają na wszystkim, co nas otacza, również na owocach i warzywach hodowanych w ogródkach.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach za nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów w miejscach nie przeznaczonych do ich utylizacji, mieszkańcom grożą sankcje karne – grzywna lub nawet areszt.

Lekkomyślni właściciele budynków, ogrzewając mieszkania pozbywają się śmieci, nie zważając na skutki swojego postępowania. Spalanie śmieci w piecach domowych przynosi dużo szkody w naszym zdrowiu i komforcie życia. Za „pozorne oszczędności” podczas spalania odpadów płacimy własnym zdrowiem i zdrowiem swoich najbliższych. Narażamy swój dom na poważne niebezpieczeństwo. Pamiętajmy, że od jakości powietrza, którym oddychamy zależy nasze zdrowie i życie. Nie pozwólmy więc, by ktoś zatruwał środowisko, w którym żyjemy! Nie trujmy się sami!

Wyświetleń 2 006