INFORMACJA DLA PODATNIKÓW


Od 1 stycznia 2016 – indywidualne numery rachunków bankowych dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych i prawnych.

Urząd Gminy w Dobroniu informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 roku dla podatków i opłat lokalnych wprowadzony został system identyfikacji masowych płatności, polegający na przyporządkowaniu indywidualnego rachunku bankowego, na który należy wpłacać podatki.

Indywidualne numery rachunków bankowych zostaną utworzone dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych i prawnych.

Osoby fizyczne, będące płatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, otrzymają informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego w decyzji podatkowej na rok 2016. Należy zwrócić uwagę na fakt, że indywidualny rachunek przypisany jest do każdej decyzji. W związku z powyższym do jednej osoby fizycznej, czy prawnej może być przypisanych więcej niż jeden rachunek indywidualny (w zależności od ilości decyzji).

Do pozostałych osób, tj. osób prawnych będących podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zostanie wysłana pisemna informacja o indywidualnym numerze rachunku bankowego. Brak doręczenia informacji nie zwalnia z obowiązku uregulowania powyższych zobowiązań. W razie jej nieotrzymania lub zagubienia, numer indywidualnego konta bankowego można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 7 i 8.

Pozostałe numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie.

Wyświetleń 1 173