Dofinansowania w WFOŚIGW w Łodzi


asDofinansowania:
– na usuwanie azbestu
– na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków
– na termomodernizację budynków mieszkalnych
– na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

Szanowni Mieszkańcy!
Informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2015 -2016 przeznaczył środki na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, termomodernizację budynków mieszkalnych oraz wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. Dofinansowania przeznaczone są dla osób fizycznych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę WFOŚiGW w Łodzi!

http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php

Wyświetleń 1 229