Goście z Ukrainy


as27 stycznia 2016 r. gościliśmy w Gminie Dobroń grupę przedstawicieli ukraińskich samorządów, dziennikarzy oraz dyrektorów ukraińskiej telewizji. Uczestniczyli oni w IX Forum Europa – Ukraina jakie odbywało się w Łodzi w dniach 24 – 26 stycznia z udziałem gości z 14 krajów. Nasz gmina została wyróżniona spośród wielu innych gmin, które mogły gościć przedstawicieli z Ukrainy. Gości powitał Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak. Po poczęstunku i wręczeniu prezentów samorządowcy odwiedzili zakład OrganikAgro. Zostali tam ugoszczeni przez prezesa zarządu Kamila Rabendę. Po wysłuchaniu prezentacji firmy, każdy z gości otrzymał w podarunku ekologiczne produkty ze zbóż.

Kolejnym punktem były wizyty w Zespole Szkół w Dobroniu, w Szkole Podstawowej w Dobroniu oraz Gminnym Ośrodku Kultury. W Zespole Szkół goście zwiedzali salę gimnastyczną, siłownię, klasy lekcyjne. Pani dyrektor Agnieszka Dolewa przedstawiła osiągnięcia naszej szkoły. W Gminnym Ośrodku Kultury, Zespół Pieśni i Tańca wystąpił w strojach ludowych i szlacheckich a dyrektor Kamila Zastróżna opowiedziała o prowadzonej działalności kulturalnej w naszej gminie.

Wyświetleń 1 105