Apel Wójta Gminy Dobroń


Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa z apelem.

Jeśli mieszkacie w Gminie Dobroń – rozliczcie PIT i przekażcie część swojego podatku na rozwój swojej Gminy.

Dlaczego to ważne?

Duża część Waszego podatku jest przekazywana do gminy, w której został rozliczony PIT. W Gminie Dobroń mieszka wiele osób, które są zameldowane na terenie innych gmin  płacąc tam podatek. W ten sposób wasza część podatku  nie wpływa do budżetu gminy. Pamiętajcie, że są to środki, które mogłyby wpłynąć na poprawę jakości życia naszych mieszkańców, na poprawę Waszego komfortu egzystowania w naszej gminie.

Możecie sami decydować, gdzie trafią Wasze pieniądze. To dzięki Wam Gmina Dobroń może się dynamiczniej rozwijać !

Rozliczając PIT w naszej gminie, w której przecież mieszkacie, współfinansujecie m. in.: transport publiczny, edukację dzieci, utrzymanie zieleni, rekreację, sport i kulturę, pomoc społeczną, budowę dróg, chodników, oczyszczalni ścieków, kanalizacji, wodociągów ochronę zdrowia, itp.

Roczne zeznanie podatkowe, czyli wypełniony odpowiedni formularz deklaracji podatkowej PIT, musi złożyć każda osoba, która w danym roku podatkowym uzyskała odpowiednie dochody. Ustawa o podatku dochodowym, wskazuje, że miejscem rozliczania się osoby fizycznej (składania deklaracji PIT) jest Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Aby rozliczyć PIT w Gminie Dobroń, nie musicie być tu zameldowani, wystarczy że mieszkacie na terenie Gminy i w swoim zeznaniu podatkowym wpiszecie  adres faktycznego zamieszkania na terenie Gminy Dobroń. Wraz z zeznaniem należy złożyć jedynie dokument aktualizujący dane – ZAP-3.

Jak rozliczyć PIT w Gminie Dobroń?

Jeśli rozlicza Was pracodawca, który w Waszym imieniu wypełnia PIT i przesyła go do Urzędu Skarbowego, wystarczy, że zgłosicie mu swój aktualny adres zamieszkania na terenie Gminy Dobroń i wskażesz właściwy Urząd Skarbowy tj. w Pabianicach, ul. Zamkowa 26.

Jeśli rozliczacie się sami lub ze współmałżonkiem, wystarczy, że wpiszecie w formularzu PIT aktualny adres zamieszkania na terenie Gminy Dobroń i złożycie zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania (drogą elektroniczną, osobiście lub poprzez nadanie deklaracji pocztą) tj. Urząd Skarbowy w Pabianicach.

Nie musicie zawiadamiać o zmianie miejsca zamieszkania poprzednio właściwego Urzędu Skarbowego. Urzędy Skarbowe same zaktualizują Wasze dane.   

Pragnę podkreślić, że niezależnie od tego, że złożycie Państwo PIT w Urzędzie Skarbowym w Pabianicach 1% podatku możecie odliczyć na dowolnie wybrany cel !!!

Pamiętajcie, rozliczając się z podatku dochodowego od dochodów osobistych (PIT), wskażcie w zeznaniu podatkowym miejsce, w którym faktycznie mieszkacie, w której koncentruje się Wasze codzienne życie. Wskażcie Gminę Dobroń!

Wójt Gminy Dobroń

/-/ Robert Jarzębak

Wyświetleń 1 170