Wójt Gminy Dobroń informuje o programie Rodzina 500+ w Gminie DobrońGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu będzie prowadził obsługę i realizację tego zadania na terenie Gminy Dobroń.

Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy mogą skorzystać rodzice i opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na
pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.

Rodzina ubiegająca się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie będzie dołączała zaświadczenia o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego.

Wnioski o to świadczenie będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku w miejscu zamieszkania.

Wniosek i załączniki do pobrania:

Więcej informacji www.gops.dobron.ug.gov.pl

Informacja telefoniczna w sprawie „Program 500 +” :

  • 43 677 26 83 wew 135 lub 131
  • 43 677 21 30 wew 135 lub 131
  • 43 675 57 79 wew 135 lub 131
  • 43 677 21 44 wew 135 lub 131
Wyświetleń 1 404