Studium wykonalności do projektu „Termomodernizacja budynków”


zz

Wójt Gminy Dobroń, Pan Robert Jarzębak, podpisał umowę z firmą PHIN Inwestycje na wykonanie Studium Wykonalności do projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W ramach projektu zostanie poddanych termomodernizacji 12 budynków – 6 użyteczności publicznej i 6 komunalnych.

Wyświetleń 2 210