Remont fragmentu drogi w Wymysłowie Francuskim


zzz

Rok 2016 jest dla Gminy Dobroń rokiem inwestycji. W lutym bieżącego roku Gmina złożyła wniosek o przyznanie środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadanie pod nazwą: Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Na stronie lodzkie.pl została opublikowana lista przyznanych dotacji – 51 790,00 zł z 17,5 mln przewidzianych na dofinansowanie zostało przyznane Gminie Dobroń na przebudowę fragmentu drogi w miejscowości Wymysłów Francuski.

Długość drogi planowanej do wykonania wynosi 0,77 km, szerokość zaś 4,5 m. Konstrukcja nawierzchni zostanie wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych. Planowany okres zakończenia modernizacji to początek czwartego kwartału 2016 roku, tj. połowa października.

Wyświetleń 1 385