Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej


Głównym celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności i kompetencji własnych szczególnie uzdolnionym uczniom:

  • gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych
  • wykazujących szczególne zdolności w kierunku nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych
  • mieszkających na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły, do której uczęszczają znajduje się na terenie województwa łódzkiego,
  • pochodzącym z rodzin niezamożnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

W roku szkolnym 2013/2014 stypendia otrzyma 550 najzdolniejszych uczniów spośród osób, które złożą wnioski stypendialne. Oceny wniosków zawierających Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego dokona specjalnie powołana Komisja.

Najbliższy nabór wniosków stypendialnych w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej- II edycja odbędzie się w drugiej połowie września 2013 r.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.stypendium.info.pl lub pod nr tel: 42/291-97-19/ 291-97-20.

Wyświetleń 1 318