UWAGA


ll

Od dłuższego czasu w całym kraju przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) otrzymują odpłatne oferty kierowane przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”. Do wszelkich ofert tego rodzaju należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Rozwoju są B E Z P Ł A T N E !

Wyświetleń 942