Przebudowa fragmentu drogi w miejscowości Wymysłów Francuski


gg

W czerwcu informowaliśmy o dotacji w wysokości 51 790,00 zł przyznanej Gminie Dobroń z środków budżetu województwa łódzkiego na przebudowę fragmentu drogi w miejscowości Wymysłów Francuski.

Remont rozpoczął się wraz z początkiem września. Długość drogi planowanej do wykonania wynosi 0,77 km, szerokość zaś 4,5 m. Konstrukcja nawierzchni zostanie wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych. Planowany okres zakończenia modernizacji to początek czwartego kwartału 2016 roku, tj. połowa października.

Wyświetleń 1 200