Remont ul. Zielonej w Chechle Drugim


ll

Na wniosek mieszkańców, złożony we wrześniu 2015 roku, 31.417,10 zł pochodzące z funduszu sołeckiego zostało przeznaczone na remont ulicy Zielonej na terenie miejscowości Chechło Drugie. Na odcinku od ul. Przejazdowej do ul. Zwycięstwa została wykonana nakładka asfaltowa, której łączny koszt to 53.664,90 zł.

ll

 

 

Wyświetleń 956