Prace obserwacyjno-pomiarowe programu monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych


W nawiązaniu do pisma, jakie otrzymaliśmy odnośnie prowadzenia w latach 2016 – 2018 prac obserwacyjno-pomiarowych programu monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych prosimy właściwe służby oraz właścicieli lasów niestanowiących własności Skarby Państwa o umożliwienie osobom upoważnionym przez Wykonawcę wykonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

hg

Wyświetleń 886