Boisko dla Baryczy


Na sesji 27 września br. Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego zdecydowali o przekazaniu kolejnych 150 000 zł na granty sołeckie w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich. Miło nam poinformować, że jednym z sołectw znajdujących się na liście rezerwowej, które w związku z powiększeniem puli otrzyma dofinansowanie jest sołectwo Barycz. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, nasza miejscowość otrzyma 5000,00 zł dofinansowania na projekt pod nazwą „Zakup wyposażenia boiska sportowego połączony z organizacją festynu rodzinnego”. Zakupione zostaną bramki i zestaw do koszykówki, wykonane ławki, a następnie zorganizowany piknik rodzinny. Realizacja projektu rozpocznie się w październiku, przewidywany termin jego zakończenia to listopad.

Wyświetleń 1 357