Świetlica z Iskrą


kk

Od połowy września 2016 roku rozpoczęła działalność świetlica socjoterapeutyczna przy Ludowym Klubie Sportowym ISKRA w Dobroniu. Celem realizowanego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Dobroń. W ramach projektu wspieranego przez Gminę Dobroń przewidziano bezpłatne zajęcia terapeutyczne, językowe i sportowe dla grupy 22 dzieci. W programie znalazły się lekcje kulinarne z dożywianiem, pomoc w odrabianiu prac domowych. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy miały dzieci z rodzin wielodzietnych i niepełnych.  Zajęcia odbywają się w siedzibie klubu Iskra w Dobroniu przy ul. Sportowej 19A  w poniedziałki i środy w godz.15.30-18.30. Projekt sfinansował Wójt Gminy Dobroń Pan Robert Jarzębak , który w dniu 26 września 2016 roku odwiedził uczestników  świetlicy w towarzystwie Sekretarza Gminy Dobroń Pana Mirosława Rżanka.

Wyświetleń 1 356