Wsparcie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych


ffLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Wsparcie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Poszczególne panele tematyczne będą poprowadzone przez przedstawicieli Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego w Brzezinach.

 Szkolenia odbędą się w następujących miastach oraz terminach:

  • 8 listopada 2016 r. w godz. 9:00 – 15:15 (rejestracja od godz. 8:45), sala konferencyjna Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 – I piętro;
  • 22 listopada 2016 r. w godz. 9:00 – 15:15 (rejestracja od godz. 8:45) sala konferencyjna Parku Kulturowego Miasta Tkaczy, ul. Ks. Rembowskiego 1, 95-100 Zgierz (sala w drugim budynku na parterze).

 Dla kogo:

Do skorzystania ze szkoleń zapraszamy podmioty zainteresowane pozyskaniem środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w zakresie: wsparcia przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz  rozwoju usług społecznych i zdrowotnych, realizowanych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Organizator szkoleń:

Lokalny Punkt Informacyjny w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny
Tel.: 46 874 31 54 ; 46 816 68 17
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

Współorganizatorzy:

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej RPO WŁ 2014-2020

Wyświetleń 761