Boisko sportowe i festyn rodzinny w Baryczy


kkNa koniec września informowaliśmy o dofinansowaniu z Województwa Łódzkiego, jakie zostało przyznane sołectwu Barycz na realizację projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia boiska sportowego połączony z organizacją festynu rodzinnego” w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich. Zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwo otrzymało środki w wysokości 5 000 zł na zakup bramek do gry w piłkę nożną oraz zestawu do koszykówki. W ramach pracy własnej mającej na celu integrację lokalnej społeczności zostały wykonane ławki i w minioną sobotę, 29 października, zorganizowany piknik rodzinny.

kk

Wyświetleń 1 284