Ranking Gmin Wiejskich


ffW Serwisie Samorządowym został opublikowany ranking gmin wiejskich Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, w którym nasza gmina znalazła się na 253 miejscu. (na ponad 1500 w zestawieniu) W tworzeniu rankingu kluczowe znaczenie miały między innymi: wydatki inwestycyjne, w tym środki unijne poprawiające komfort życia mieszkańców, konkurencyjność inwestycyjna, odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków czy saldo migracji.

Wyświetl cały ranking

Wyświetleń 887