Wyniki oceny merytorycznej wniosków ZIT


dd

Kolejno 17 i 23 listopada informowaliśmy o zakończeniu oceny formalnej dwóch wniosków złożonych przez gminę Dobroń w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

W miniony piątek, 25 listopada, na stronie rpo.lodzkie.pl opublikowane zostały wyniki ostatniego już etapu – oceny merytorycznej.

Miło nam poinformować, że wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 90,72% punktów, zaś „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” w wyniku pozytywnej oceny otrzymała 84,38% punktów.

Wyświetleń 857