Bezpłatne spotkania informacyjne


Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020: Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego”.

Spotkania informacyjne odbędą się w następujących miastach oraz terminach:  

14 grudnia 2016 r. w godz. 08.45 – 12.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 – I piętro;
21 grudnia 2016 r. w godz. 08.45 – 12.00, sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul Traugutta 21/23 – XVII piętro;

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkań zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na przywrócenie lub nadanie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych, a w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, jednostki naukowe.

Program spotkania

  1. Nowe podejście do rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.
  2. Omówienie dokumentacji konkursowej – Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.
  3. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
  4. Konsultacje indywidualne.

Załączamy również link dotyczący zapisów.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,  95-060 Brzeziny
tel. 46 874 31 54, 46 816 68 17

Wyświetleń 912