Spotkanie informacyjne nt. idei tworzenia organizacji pozarządowych


OLYMPUS DIGITAL CAMERA W dniu 8 sierpnia 2013 roku Anna Doliwa – prezes zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi”, z inicjatywy Pana Roberta Jarzębaka –  Wójta Gminy Dobroń oraz w odpowiedzi na zaproszenie Pani Beaty Walczak – przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Chechle poprowadziła spotkanie informacyjne nt. idei tworzenia organizacji pozarządowych oraz możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.
W spotkaniu udział wzięło 13 członkiń nieformalnego Koła Gospodyń Wiejskich w Chechle, które podczas spotkania szkoleniowego zostały zapoznane między innymi z procedurami związanymi z rejestracją organizacji pozarządowej, dokumentami rejestrowymi,  plusami i minusami posiadania osobowości prawnej – stowarzyszenie rejestrowe, możliwości ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego po 2 latach funkcjonowania oraz pozyskiwania środków na funkcjonowanie ze źródeł zewnętrznych: rządowych i samorządowych oraz stowarzyszeń i fundacji zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Ponadto prezes zarządu omówiła szczegółowo możliwości aplikowania o środki do Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” – do działania „Małe Projekty” w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz odpowiedziała na pytania uczestniczek spotkania dot. głównie działań promocyjnych oraz aspektów prawnych i formalnych prowadzenia organizacji pozarządowej. Na zakończenie spotkania  Anna Doliwa, w imieniu LGD, zadeklarowała bezpłatną pomoc przy rejestracji stowarzyszenia oraz doradztwo w zakresie bieżącego funkcjonowania organizacji i pozyskiwania środków na działalność statutową.  Ustalono również wstępny termin spotkania założycielskiego na połowę września 2013 r.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Materiał źródłowy: www.dolinagrabi.pl

Wyświetleń 1 599