Odbiór bioodpadów


Szanowni mieszkańcy,

W związku z utrzymującą się temperaturą – 5°C w dniu dzisiejszym nie będzie realizowany odbiór bioodpadów. Odpady są zamarznięte i nie ma możliwości wysypania ich z pojemników. Ewentualne dodatkowe ilości tych odpadów zostaną odebrane w kolejnym terminie.

Zgodnie z zapisami w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobroń rozdz. 5 § 15 pkt 4 odpady biodegradowalne są odbierane co najmniej raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem, przy czym dopuszcza się czasowe zawieszenie wywozów tej frakcji w miesiącach zimowych, gdy temperatura spada poniżej 0° C.

Przepraszamy za utrudnienia

Wyświetleń 725