UWAGA ! TRUJĄCE POWIETRZE !


Szanowni mieszkańcy,

w związku z wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego odnotowywanymi na stanowiskach pomiarowych w naszym regionie zaleca się śledzenie aktualnego stanu jakości powietrza w województwie www.powietrze.lodzkie.pl oraz prognoz zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 lub ogólnej prognozy jakości powietrza dla kraju.

W przypadku wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza wskazanym jest stosowanie się do szczegółowych zaleceń dostępnych na stronie www.powietrze.lodzkie.pl/zalecenia.

Jednocześnie przypominamy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w piecach przydomowych. Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach za nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów w miejscach nie przeznaczonych do ich utylizacji, mieszkańcom grożą sankcje karne – grzywna lub areszt.

Wyświetleń 923