Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych


W związku z rosnącym zainteresowaniem wymianą źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych informujemy, że dofinansowanie na termomodernizację można uzyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Program dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii – 2017

Nazwa programu: Program priorytetowy dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017- 2018

Cel zadania: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dofinansowanie zadań polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego, zwanych dalej Zadaniami

Okres wdrażania: 2017

Pula środków do rozdysponowania: 5.000.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy

źródło: WFOŚiGW Łódź
Wyświetleń 1 302