Kolejny sukces w gminie Dobroń


Wraz z końcem grudnia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego został złożony wniosek gminy Dobroń o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami w m. Przygoń”. Koszt realizacji operacji to 2 533 137 zł, a poziom wnioskowanego dofinansowania to 63,63%, czyli 1 266 645 zł.

31 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spośród 131 złożonych wniosków 125 operacji, które uzyskały co najmniej 12 punktów, zakwalifikowano do przyznania pomocy. Gmina Dobroń znajduje się na 61 miejscu co oznacza, że wniosek zostanie przekazany do kontroli administracyjnej.

Przypominamy, że w ubiegłym roku gmina Dobroń otrzymała dofinansowanie na dwa projekty w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020:

  1. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń
  2. Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych

Koszt obu projektów to łączna kwota 30 mln złotych, spośród których 11 mln przeznaczonych jest na budowę sali gimnastycznej i przedszkola w systemie budownictwa pasywnego, a 19 mln na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – szkół na terenie gminy, Ośrodka Zdrowia wraz z częścią przedszkolną, a także budynku Urzędu Gminy – oraz komunalnych w Dobroniu, Mogilnie Dużym i Markówce.

Wyświetleń 965