115-lecie Orkiestry Dętej z Dobronia


kk

W minioną sobotę, 18 lutego, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się jubileusz 115-lecia Orkiestry Dętej w Dobroniu.

Zamiłowanie mieszkańców Dobronia do muzykowania sięga drugiej połowy XIX wieku i jest jednym z bardziej spektakularnych przejawów budzącego się życia kulturalnego oraz miejscowego folkloru. W roku 1902 początkowo indywidualne, domowe muzykowanie przestaje wystarczać i przybiera formę bardziej zorganizowaną. Dobroński gospodarz – Wojciech Kabza, przy pomocy swojego brata Antoniego oraz wsparciu miejscowego proboszcza – Marcjana Włostowskiego i Zygmunta Kellera – tutejszego dziedzica zakłada 12-osobową orkiestrę dętą.

Pierwszy publiczny występ Orkiestry miał miejsce w czasie Świąt Bożego Narodzenia 1903 roku w kościele parafialnym w Dobroniu, gdzie wspólnie z chórem Towarzystwa Śpiewniczego „Lutnia” grano kolędy.

Od 1990 roku Orkiestra wchodzi w skład Gminnego Ośrodka Kultury (teraz Dobrońskiego Centrum Kultury) w Dobroniu, a jednocześnie działa pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 1946 roku uczestniczy regularnie w obchodach Święta Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze, regularnie bierze udział w przeglądach, konkursach i festiwalach organizowanych przez władze spółdzielcze, wojewódzkie, Polski związek Chórów i Orkiestr, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, często zajmując czołowe miejsca. Repertuar obejmuje wiele gatunków muzycznych: marsze, pieśni okolicznościowe, utwory taneczne.

Liczne sukcesy orkiestry nie byłyby możliwe bez współpracy z wybitnymi fachowcami pracującymi od 1955 roku. Kolejno kapelmistrzami orkiestry byli: Stanisław Bartosik, Mikołaj Stanisławski, Aleksander Matuszyński, Władysław Gębicki, Kazimierz Szczepański.

zdjęcia: P. Fogel

Wyświetleń 1 166