Wybór realizatora programu zdrowotnego


Zarządzeniem Wójta Gminy Dobroń z dn. 10 lutego 2017 r. rozstrzygnięto konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego „Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)”. Program ten będzie realizowany od 1 marca do 10 grudnia br. przez Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 60.

Wyświetleń 843