Przebudowa drogi w Mogilnie Dużym w kierunku miejscowości Barycz


ff

Idąc za przykładem roku ubiegłego, w lutym został złożony wniosek o przyznanie środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi w Mogilnie Dużym w kierunku miejscowości Barycz.

Długość drogi planowanej do wykonania to 0,8 km, szerokość – 4,5 m.

Przewidywana wartość robót to koszt 258 523,76 zł, a wnioskowana kwota dotacji sięga 155 114,26 zł.

dd

Wyświetleń 1 448