Wsparcie adopcji zwierząt


Uchwałą Rady Gminy w Dobroniu z dn. 21 lutego 2017 roku przyjęto Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobroń w 2017 roku.

Aby zachęcić Państwa do adopcji czworonogów znajdujących się pod tymczasową opieką w schronisku dla zwierząt w Wojtyszkach, Gmina będzie wspierać właścicieli w utrzymaniu adoptowanych pupili. Zgodnie z założeniami osoby, które podpiszą umowę adopcyjną ze schroniskiem i przyjmą pod opiekę psa odłowionego z terenu gminy Dobroń, otrzymają jednorazową pomoc w postaci 250,00 zł tytułem zwrotu kosztów zakupionego pożywienia.

W celu uzyskania pomocy opiekun adoptowanego czworonoga zobowiązany jest przedstawić w Urzędzie Gminy w Dobroniu rachunek potwierdzający zakup karmy wystawiony na adoptującego, umowę adopcyjną podpisaną ze schroniskiem i oświadczenie o zapewnieniu zużycia karmy dla zaadoptowanego psa.

Wniosek do pobrania

Psy czekające na adopcję w schronisku w Wojtyszkach znajdują się w zakładce po lewej stronie. (kliknij, aby przejść do zakładki)

Przypominamy również, że zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami… na rok 2017 właściciele psów powyżej 12 tygodnia życia mogą skorzystać z bezpłatnego czipowania zwierząt w Gabinecie Weterynaryjnym w Dobroniu przy ul. Wrocławskiej 11B. Więcej informacji tutaj.

Wyświetleń 774