Nowe perspektywy w woj. łódzkim


PLUSK POLSKA sp. z o. o. sp. k. – firma szkoleniowa z bogatym doświadczeniem w realizacji projektów i organizacji szkoleń – informuje, że na obszarze województwa łódzkiego realizuje projekt pt.: Nowe perspektywy w woj. łódzkim! przeznaczony dla osób pozostających bez pracy (poszukujących pracy i biernych zawodowo) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach (max. średnie wykształcenie)).

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób pochodzących z obszarów wiejskich woj. łódzkiego powiat łaski (Buczek, Łask, Wodzierady, Widawa, Sędziejowice), pabianicki (Dłutów, Dobroń), oraz bełchatowski (Drużbice) Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie składające się z 4 następujących elementów pomocy: 

– doradztwa zawodowego połączonego z opracowaniem/aktualizacją IPD dla każdego UP; 
– szkolenia zawodowego z egzaminem zewnętrznym, dzięki któremu UP nabędą kwalifikacje lub kompetencje zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy; 
– stażu, dzięki któremu UP nabędą doświadczenie;
– pośrednictwa pracy, dzięki któremu nastąpi zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez UP; 

Dla osób biorących udział w projekcie zapewniamy:  

  • zwrot kosztów dojazdu, 
  • materiały szkoleniowe, 
  • profesjonalną kadrę trenerską, 
  • stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na szkoleniu zawodowym,
  • catering podczas szkoleń zawodowych,
  • stypendium stażowe.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Projekt poszukuje osób: 
– z obszarów wiejskich woj. łódzkiego (zgodnie z Degurba 3) – w załączeniu lista gmin;
– powyżej 50 r.ż,
– biernych zawodowe,
– o niskich kwalifikacjach (max. średnie wykształcenie) 

Projekt obejmuje: spotkania z doradca 3 x2 h spotkania z pośrednikiem 4 x 2 h szkolenia indywidualne ( średnio) 100 h staż zawodowy 4 mies Szkolenia i staż są dla Uczestnika Projektu płatne. Za cały udział w projekcie uczestnik otrzymuje średnio 6400 zł.

Wyświetleń 607