Dotacje sołeckie


ll

Idąc śladem roku poprzedniego Gmina Dobroń w miesiącu marcu złożyła dwa wnioski o udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

31 maja br. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Miło nam poinformować, że wnioski Gminy Dobroń znalazły się na 80 i 81 miejscu w wykazie jednostek, którym  dofinansowanie zostało przyznane.  W rzeczywistości pomoc udzielona zostanie dla 182 projektów w województwie, wybranych spośród 300 złożonych wniosków.

Pierwszy z projektów gminy Dobroń obejmuje dofinansowanie budowy placu zabaw w miejscowości Markówka, w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt zabawowy składający się między innymi ze zjeżdżalni, tunelu, podestu, schodków, ścianki wspinaczkowej, a także elementów dodatkowych, jak np. liczydła czy tablice umożliwiające zabawę w kółko i krzyżyk oraz karuzela tarczowa z siedziskami. Zakup sprzętu finansowany jest ze środków funduszu sołeckiego, dofinansowanie złożono na maksymalną kwotę 5 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na doposażenie.

Drugi z projektów obejmuje budowę altany wraz z wyposażeniem na terenie sołectwa Róża, a także zakup grilla. Projekt polega na przygotowaniu podłoża pod budowę altany, zakupie materiałów do budowy i montażu altany, a także zakupie wyposażenia: ław, stołów oraz grilla. Kwota dofinansowania to również maksymalne 5 000,00 zł, które Sejmik Województwa Łódzkiego przeznacza na pomoc sołectwom. Pozostałe środki, tak jak w pierwszym przypadku, pochodzą z funduszu sołeckiego.

W obu miejscowościach w miesiącu wrześniu zostaną również zorganizowane pikniki sołeckie, umożliwiające wspólne spędzanie czasu dzieci z rodzicami.

Przypominamy, że w ubiegłym roku Gmina Dobroń otrzymała 5 000,00 zł na realizację projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia boiska sportowego połączony z organizacją festynu rodzinnego”. Projekt ten obejmował zakup bramek do gry w piłkę nożną oraz zestawu do koszykówki. W ramach pracy własnej mającej na celu integrację lokalnej społeczności zostały wykonane ławki, a 29 października, zorganizowany piknik rodzinny.

Wykaz jednostek, którym przyznano dofinansowanie w roku 2017

Wyświetleń 741