Spotkanie informacyjne


Biuro Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny informuje, że dnia 20 czerwca 2017 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.2.2 dla instytucji zainteresowanych realizacją projektu w ramach konkursu na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz usług medyczno-opiekuńczych.

Informacje o spotkaniu wraz z formularzem rejestracyjnym zostały zamieszczone na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy>>

Dane dotyczące spotkania:
miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, sala konferencyjna w budynku A
termin: 20 czerwca 2017 r., od godz. 10:30
rejestracja w godz. 10:00 – 10:30

Wyświetleń 543