Wnioski do „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” na 2014 rok


Niniejszym informujemy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Dobroń, że do 30 września 2013 r. można składać propozycje i wnioski do „Programu współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”. Organizacje, które są zainteresowane uczestnictwem w realizacji zadań własnych gminy Dobroń na rok 2014, prosimy o złożenie informacji w jakim zakresie tych zadań chciałyby uczestniczyć. Powyższe informacje należy złożyć w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dobroniu lub przesłać e-mailem na adres emilia.jardzioch@dobron.ug.gov.pl.

Wyświetleń 1 187