Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych


ZARZĄDZENIE NR VII/33/2017
Wójta Gminy Dobroń
z dnia 13.06.2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dobroń w 2015 r. z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży i bezpieczeństwa publicznego

Otwórz Zarządzenie

Wyświetleń 1 041