X edycja Programu Działaj Lokalnie


Od 29 maja 2017 r. w Stowarzyszeniu Dobroczynnym „Razem” rusza X edycja Programu Działaj Lokalnie. W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które działają na terenie gmin: Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów, Buczek, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady, Dłutów, Dobroń.

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty w okresie między 1 lipca 2017 r., a 31 grudnia 2017 r.

W ramach programu można pozyskać granty do 6000,00 zł. na projekty mające na celu pobudzanie lokalnej aktywności. A łączna pula przeznaczona na granty wynosi: 55 000,00 zł. Wnioski są przyjmowanie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/ który aktywny będzie od 29 maja 2017 r. do 29 czerwca 2017 r. do godz. 23:59.

Jeśli potrzebujesz pomocy, konsultacji w wypełnieniu wniosku – skontaktuj się z nami.

Zapraszamy do udziału w Programie!  

Czytaj więcej

Wyświetleń 759