Informacja w sprawie usuwania drzew


Gmina Dobroń, informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074) usunięcie drzew z nieruchomości może nastąpić:

I. Na zgłoszenie drzewa, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a ich obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią przekracza w przypadku:

 • topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego – 80 cm,
 • kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego – 65 cm,
 • pozostałych gatunków drzew – 50 cm.

Po dokonaniu zgłoszenia, wycinki drzewa można dokonać w przypadku nie wniesienia sprzeciwu przez Urząd Gminy.

Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa – osoby fizyczne.


II. Na decyzję – drzewa, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność podmiotu prawnego, będącego przedsiębiorcą i/lub są usuwane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub na cele planowanego prowadzenia działalności gospodarczej, a ich obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią przekracza w przypadku:

 • topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego – 80 cm,
 • kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego – 65 cm,
 • pozostałych gatunków drzew – 50 cm.

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew – przedsiębiorcy.


Uwaga! Nie zgłasza się ani nie uzyskuje się decyzji na usunięcie miedzy innymi:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 4. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 5. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 6. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Pozostałe zmiany znajdą Państwo w załączonym tekście ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1074/1

Zapisz

Wyświetleń 885