Podpisaliśmy wniosek o dofinansowanie projektu POKL „E-URZĄD, E-PETENT, E-USŁUGI”


DSC05507Dzisiaj został podpisany wniosek o dofinansowanie projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.  Projekt nosi tytuł         „E-URZĄD, E-PETENT, E-USŁUGI”. Beneficjentem jest firma PHIN Consulting Sp. z.o.o. Partnerami projektu poza Gminą Dobroń są: Gmina Godzianów, Gmina Gorzkowice, Miasto Sieradz oraz Gmina Żelechlinek. Cel projektu zakłada zwiększenie liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez jednostki samorządu terytorialnego. Rozpatrzenie wniosku planowane jest na grudzień 2013 r.

DSC05527

Wyświetleń 1 718