Dotacje sołeckie


kk

14 lipca br. Wójt Gminy Dobroń w siedzibie Urzędu Gminy w Dłutowie (wraz z wójtem Dłutowa – Panią Grażyną Maślanką-Olczyk) podpisali umowy na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Jak informowaliśmy wcześniej, Gmina Dobroń złożyła w tym roku dwa wnioski. Pierwszy z nich obejmuje dofinansowanie budowy zabaw w miejscowości Markówka, w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt zabawowy składający się między innymi ze zjeżdżalni, tunelu, podestu, schodków, ścianki wspinaczkowej, a także elementów dodatkowych, jak np. liczydła czy tablice umożliwiające zabawę w kółko i krzyżyk oraz karuzela tarczowa z siedziskami. Zakup sprzętu finansowany jest ze środków funduszu sołeckiego, dofinansowanie złożono na maksymalną kwotę 5 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na doposażenie.

Drugi z projektów obejmuje budowę altany wraz z wyposażeniem na terenie sołectwa Róża, a także zakup grilla. Projekt polega na przygotowaniu podłoża pod budowę altany, zakupie materiałów do budowy i montażu altany, a także zakupie wyposażenia: ław, stołów oraz grilla. Kwota dofinansowania to również maksymalne 5 000,00 zł, które Sejmik Województwa Łódzkiego przeznacza na pomoc sołectwom. Pozostałe środki, tak jak w pierwszym przypadku, pochodzą z funduszu sołeckiego.

W obu miejscowościach w miesiącu wrześniu zostaną również zorganizowane pikniki sołeckie, umożliwiające wspólne spędzanie czasu dzieci z rodzicami.

kk

Wyświetleń 897