Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych przy ul. Sienkiewicza 37


kk

Jak wspominaliśmy wcześniej, 11 lipca br. podpisano umowę na termomodernizację pierwszego z 12 budynków, znajdującego się przy ul. Sienkiewicza 37 w Dobroniu.

W minionym tygodniu rozpoczęły się prace budowlane. W ramach zadania przewidziano m.in. modernizację instalacji c.o. (system grzewczy), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.w.u., docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz podłogi na gruncie, wentylację mechaniczna NW biblioteka, a także prace towarzyszące w postaci wykonania izolacji fundamentowej, instalacja elektrycznej i adaptacji pomieszczeń. Koszt inwestycji to 479 855,60 zł, przewidywany koniec prac – do 31 października br.

Przypominamy, że projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Łączny koszt tego zadania wynosi prawie 19,5 mln zł, z czego prawie 10 mln stanowi dofinansowanie, będące na poziomie 72,22 % kosztów kwalifikowalnych.

kk

Wyświetleń 786