Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej


ttttttSzanowni Państwo!

Nabór wniosków o przyznanie stypendium odbywa się do dnia *30 września 2013 r.

Projekt skierowany jest do uczniów:

  • gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników, szkół zawodowych),
  • wykazujących szczególne zdolności w kierunku nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych,
  • mieszkających na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły, do której uczęszczają znajduje się na terenie województwa łódzkiego,
  • pochodzących z rodzin niezamożnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Stypendium na wydatki edukacyjne to nawet 420 zł miesięcznie przez okres roku szkolnego 2013/2014. Wnioski o przyznanie stypendium będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 -18:00 .

Miejsce składania Wniosków: Biuro Podawcze (parter budynku) Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 8; 90-051 Łódź

Wyświetleń 1 325