Boisko sportowe dla mieszkańców Gminy Dobroń


kk

17 sierpnia br. do Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” złożony został wniosek na projekt pn.: „Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego dla mieszkańców Gminy Dobroń”.

Projekt ten ma na celu budowę boiska sportowego jako obiektu rekreacyjnego w miejscowości Dobroń przy ul. Sportowej. Obejmować będzie m.in.: roboty przygotowawcze, prace rozbiórkowe, właściwą budowę boiska i chodników towarzyszących (w tym budowa nawierzchni chodników, a także samego boiska), montaż sprzętu sportowego, siedziska dla kibiców i wiat oraz budowę oświetlenia obiektu.

Złożony do LGD wniosek będzie sprawdzany pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju, w tym być zgodny z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zakładać realizację celów LSR w zakresie osiągania zaplanowanych wskaźników. Następnie zostanie on przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego celem sprawdzenia pod względem formalnym i merytorycznym.

Wyświetleń 831