Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim


kk

18 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu Wójt Gminy podpisał umowę na termomodernizację trzeciego z budynków przeznaczonych do remontu w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Umowa na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim przy ul. Lipowej 1 zawarta została z firmą Polska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i opiewa na kwotę 2 607 600,00 zł. Planowany termin rozpoczęcia zadania to sierpień 2017, koniec prac – do 15 sierpnia 2018 r.

Wyświetleń 576