Projekt sołectwa Róża


kk

14 lipca br. Wójt Gminy Dobroń w siedzibie Urzędu Gminy w Dłutowie (wraz z wójtem Dłutowa – Panią Grażyną Maślanką-Olczyk) podpisali umowy na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Jednym z projektów objętych dofinansowanie jest „Zakup materiałów do budowy i montażu altany wraz z wyposażeniem oraz grilla” na terenie sołectwa Róża. W ramach inwestycji zakupione zostały materiały, a dzięki pracy mieszkańców sołectwa w minioną niedzielę, 20 sierpnia, mieliśmy okazję bawić się na pikniku sołeckim na placu OSP w Róży. Otoczona zielenią, wykonana przez mieszkańców w miejscu ogólnodostępnym altana wraz ze stojącym obok grillem, a także wyposażeniem w postaci ław i stołów stanowi doskonałe miejsce do przyjaznego spędzania czasu i odpoczynku, zarówno dla rodzin z dziećmi, młodzieży jak i seniorów. Na potrzeby pikniku mieszkańcy Róży przygotowali poczęstunek dla gości (przy udziale Pań z Koła Gospodyń Wiejskich), a także animacje umożliwiające wspólne zabawy, udział w konkursach, a także tworzące doskonałą okazję do zacieśniania więzi sąsiedzkich.

Koszt inwestycji to łącznie 16 250,00 zł brutto, z czego 5 000,00 zł pochodzi z środków z dotacji Województwa Łódzkiego, a 11 250,00 zł – z funduszu Sołeckiego sołectwa Róża.

Artykuł w Dzienniku Łódzkim

Projekt „Zakup materiałów do budowy i montażu altany wraz z wyposażeniem oraz grilla” współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego oraz Gminy Dobroń.

 

Wyświetleń 965