Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi – projekty uchwał.


W związku z koniecznością przygotowania gminy Dobroń do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami od 1 lipca 2013 roku, opracowane zostały kolejne projekty uchwał niezbędnych dla zapewnienia właściwego funkcjonowanie tego systemu.

Zapraszamy wszystkich Państwa do zapoznania się z treścią przygotowanych projektów.  Mieszkańcy mogą kierować swoje sugestie i zapytania do pani mgr Kamili Jasitczak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej, tel. 43 677 21 30 wew. 125 lub osobiście w Urzędzie Gminy, pokój nr 18)do środy 19 grudnia 2012 roku.

Poniżej projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad XXV sesji Rady Gminy zaplanowanej na dzień 20 grudnia 2012 roku.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobroń

Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Deklaracja o wyskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Górne stawki ponoszone przez właścicieli nieruchomości

Wyświetleń 3 453