Prowadzenie działań promocyjnych dla projektów


kk

11 września br. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu podpisano umowę na prowadzenie działań promocyjnych w związku z realizowanymi projektami:

  1. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń.
  2. Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych.

W wyniku prowadzonych zapytań ofertowych na działania promocyjne dotyczące ww. projektów najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma ANDARRO Anna Ziółkowska-Szewczyk z siedzibą w Łodzi przy ul. 11 Listopada 7.

W ramach umów przewidziano m.in. wykonanie tablic informacyjnych oraz szklanych tablic pamiątkowych, wykonanie, montaż oraz emisję w telewizji regionalnej spotu na potrzeby emisji w telewizji, a także sporządzenie dokumentacji zdjęciowej z przebiegu inwestycji wraz z obróbką zdjęć – przed rozpoczęciem prac, w trakcie ich trwania oraz po zakończeniu budowy i prac termomodernizacyjnych na obiektach.

Planowany termin rozpoczęcia – wrzesień 2017 r., zakończenie działań – grudzień 2018 roku.

Wyświetleń 733